Cổ phần hóa Vinalines, Nhà nước vẫn nắm 65% vốn điều lệ

Cổ phần hóa Vinalines, Nhà nước vẫn nắm 65% vốn điều lệ

Theo phương án cổ phần hóa công ty mẹ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – Vinalines, vừa được Thủ tướng phê duyệt, Nhà nước sẽ nắm 65% vốn điều lệ của Vinalines, bán cho nhà đầu tư chiến lược 14,8%.
Năm 2017, khối cảng biến thuộc hệ thống của Vinalines đã mang lại lợi nhuận trước thuế hơn 1.100 ti đồng – Ảnh: TUẤN PHÙNG

Năm 2017, khối cảng biến thuộc hệ thống của Vinalines đã mang lại lợi nhuận trước thuế hơn 1.100 ti đồng – Ảnh: TUẤN PHÙNG

Cụ thể, theo quyết định số 751/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng phê duyệt phương án cổ phần hóa công ty mẹ – Vinalines, hình thức cổ phần hóa là kết hợp vừa bán bớt một phần vốn Nhà nước hiện có tại doanh nghiệp, vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
Sau khi cổ phần hóa, công ty mẹ – Vinalines sẽ có vốn điều lệ hơn 14.046 tỉ đồng, bao gồm giá trị vốn Nhà nước là hơn 11.946 tỉ đồng.
Cơ cấu vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu tại công ty mẹ – Vinalines là Nhà nước nắm 65% vốn điều lệ.
Phần còn lại sẽ bán cho nhà đầu tư chiến lược 14,8% vốn điều lệ, bán ưu đãi cho cán bộ, công nhân viên và tổ chức công đoàn 2% vốn điều lệ.
Tổng số cổ phần là 1.404.605.800 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng.
Thủ tướng giao Bộ Giao thông – Vận tải chỉ đạo Vinalines tổ chức, triển khai bán cổ phần ra công chúng, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, xử lý các vấn đề liên quan đến người lao động và một số nội dung khác.
Dự kiến, Vinalines sẽ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trong tháng 9-2018.
Theo lãnh đạo Vinalines, sau khi chuyển sang hoạt động theo mô hình quản trị mới, doanh nghiệp này vẫn giữ mục tiêu đến năm 2020 là doanh nghiệp hàng đầu của ngành hàng hải Việt Nam trong các lĩnh vực vận tải biển, khai thác cảng biển và dịch vụ hàng hải.
Đến năm 2030 công ty này sẽ trở thành doanh nghiệp có thương hiệu trong khu vực có năng lực cạnh tranh cao, phát triển mảng kinh doanh vận tải biển theo hướng củng cố đội tàu container và tàu hàng khô, chiếm lĩnh thị trường nhập khẩu, thị trường nội địa và tham gia thị trường nội Á.
Năm 2017 sản lượng vận tải biển của Vinalines đạt gần 25 triệu tấn, tăng gần 7% so với kế hoạch.
Sản lượng hàng thông qua cảng đạt gần 90 triệu tấn, tăng 13% so với hoạch.
Tổng doanh thu đạt gần 16.000 tỉ đồng, tăng gần 15% so với kế hoạch năm.
Lợi nhuận hợp nhất của Công ty mẹ đạt 515 tỉ đồng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Chia sẻ bài đăng này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *