Tin tức & Sự kiện

Cảng Quốc tế Tân Cảng Hải Phòng (HITC) đón tàu 12.000TEU–132.000DWT tuyến xuyên Thái Bình Dương tới bờ tây Hoa Kỳ

Trong thời gian tới đây, cảng HICT sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng vụ để đón thêm các tàu mẹ lớn trên tuyến xuyên Đại Dương vàcác tàu container tuyến nội Á để kết nối Miền Bắc, Việt Nam với các Châu lục.