Môi giới, thuê tàu

DỊCH VỤ MÔI GIỚI VÀ THUÊ TÀU

Trong vận tải biển, đảm bảo nguồn hàng và cung tàu liên tục luôn là bài toán lớn rất khó để giải quyết. Mỗi bên một mảng kinh doanh khác nhau và họ không thể trực tiếp tìm đến với nhau một cách dễ dàng và thường xuyên mọi lúc mọi nơi được, khách hàng phải nhờ tới các công ty môi giới hàng hải đứng sau hỗ trợ. Xác định được tính chất đặc thù của ngành, Age-Line kinh doanh trên mảng Thuê tàu, Môi giới hàng hải dựa vào các thế mạnh sẵn có như sau:


Dịch vụ môi giới, thuê tàu

DỊCH VỤ THUÊ TÀU HÀNG RỜI, HÀNG XÁ

Chúng tôi sẽ hỗ trợ hoặc tham gia đàm phán, thương lượng, tư vấn và chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để các bên tham gia tiến hành ký kết các Hợp đồng vận chuyển.
  • Nguồn dữ liệu tàu rời, tàu dầu từ trong nước, ngoài nước đủ các kích cỡ tàu khác nhau.
  • Nguồn hàng hóa dựa trên lượng khách hàng tiềm năng ký gửi công ty vận chuyển theo các hợp động C.O.A đã ký.
  • Thông tin hàng hóa và tàu mở được cập nhật liên tục trên hệ thống webstie công ty.
  • Năng lực của đội ngũ nhân viên công ty chuyên nghiệp sẽ hướng dẫn chủ tàu và chủ hàng hợp tác từ khi ký hợp đồng đến việc thực hiện hợp đồng và thanh lý hợp đồng.
  • Sẵn sàng giải quyết từ các tình huống khó nhất trong nghiệp vụ môi giới thuê tàu hàng rời, hàng xá.

Dịch vụ môi giới hàng hải

DỊCH VỤ MÔI GIỚI HÀNG HẢI

Bên cạnh đó, chúng tôi luôn duy trì các mối quan hệ gần gũi, chia sẻ thông tin và hợp tác cùng với rất nhiều các hãng tàu lớn, các nhà phân phối hàng hoá toàn cầu, các công ty thương mại, các khu chế xuất, khu công nghiệp, các công ty cung ứng xăng dầu, sửa chữa tàu biển, các công ty Dịch vụ hàng hải…
  • Thuê tàu chuyến hoặc định hạn để vận chuyển nguồn hàng dự án của công ty đã ký.
  • Môi giới cho tàu và hàng hóa theo định hạn và tàu chuyến.
  • Môi giới cho tàu chở hàng thiết bị máy móc cho các dự án.
  • Khai thác tàu theo hợp đồng C.O.A của khách hàng.

Hàng ngàn Đối tác & Khách hàng đã Hợp tácHài Lòng với chúng tôi!

Hơn 30,000 khách hàng và đối tác từ hơn 50 quốc gia đã sử dụng dịch vụ của Age-line